เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้น

9 มี.ค. 52 วันเปิดบริการพี่น้องกันโฮสติ้ง โดยเริ่มต้นจากการจดโดเมน peenongkan.in.th

เป็นเว็บไซต์โปรโมทบริการรับจดโดเมนและโฮสติ้ง

จากนั้นประมาณ 1 ปี พี่น้องกันโฮสติ้งก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้น และเพิ่มบริการทำเว็บไซต์ของสถานีวิทยุ

12 ก.พ. 56 เปิดบริการเว็บไซต์ Thai Digital Networks Solutions Service (ThaiDNS Service)   ในปี 2555

จดทะเบียนพาณิชย์ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ อบต.บางวัน

เป็นเว็บไซต์แรกของจังหวัดพังงา ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

วิสัยทัศน์

ประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม

 

พันธกิจ

1.ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2.ไม่เอาเปรียบลูกค้า/ผู้บริโภค

3.ใส่ใจลูกค้าทุกท่านเสมอต้นเสมอปลาย