ตัวอย่างลูกค้าสถานีวิทยุ

* ตัวอย่างลูกค้าส่วนหนึงที่ใช้บริการพอร์ตวิทยุของเรา

Winamp  2You R@dio  Window Media PlayerWinamp  สถานีวิทยุกระจายเสียงไทยเอ็กกรุ๊ปสเตชั่น FM 105.50 Mhz  Window Media PlayerWinamp  สถานีวิทยุกระจายเสียงไทยเพาเวอร์เรดิโอ FM 95.75 Mhz  Window Media PlayerWinamp  สถานีวิทยุกระจายเสียงปาป้าเรดิโอ FM 101 Mhz  Window Media PlayerWinamp  สถานีวิทยุกระจายเสียงมีสุขเรดิโอ FM 90.00 Mhz  Window Media PlayerWinamp  สถานีวิทยุกระจายเสียงใจเย็น FM 93.00 Mhz  Window Media PlayerWinamp  สถานีวิทยุกระจายเสียงตำบลยางฮอม FM 97.00 Mhz  Window Media PlayerWinamp  สถานีวิทยุกระจายเสียงบัสดีเรดิโอ FM 94.75 Mhz  Window Media PlayerWinamp  สถานีวิทยุกระจายเสียงบัสดีเรดิโอ FM 94.75 Mhz พอร์ต 2  Window Media PlayerWinamp  สถานีวิทยุกระจายเสียงบัสดีเรดิโอ FM 94.75 Mhz พอร์ต 3  Window Media PlayerWinamp  รายการลูกทุ่งดอทคอม ดีเจต่าย  Window Media PlayerWinamp  รายการยำใหญ่  Window Media PlayerWinamp รายการเพื่อนเรียนทางไกล Window Media PlayerWinamp Peenongkan Radio Window Media Player